Newyddion

Rhwydwaith reilffordd Llinell Calon Cymru ymhlith y gwaethaf ym Mhrydain gyfan

 

Mae data diweddar ar gyfer Pasg a Haf 2023 yn dangos bod defnyddwyr trenau gorsafoedd ar hyd rheilffyrdd Calon Cymru rhwng Abertawe a'r Amwythig wedi dioddef rhai o'r perfformiadau rheilffyrdd gwaethaf ledled Prydain gyfan. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dadl ar ddeiseb Sycharth yn y Senedd

 

Mae deiseb yn annog Llywodraeth Cymru i brynu Sycharth, cartref hynafiaethol Owain Glyndŵr yn Sir Drefaldwyn wedi cael ei thrafod yn y Senedd heddiw (dydd Mercher 13 Medi). 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng Offthalmoleg Gorllewin Cymru fel 1 o bob 2 glaf sydd mewn perygl o golli golwg na ellir ei wrthdroi

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi codi braw wrth i ffigyrau newydd a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru ddangos argyfwng cynyddol i apwyntiadau Offthalmoleg o fewn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog trigolion Llanbrynmair i gofleidio cyfle band eang cyflym iawn

Mae Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Lanbrynmair, Gary Mitchell, wedi galw ar aelodau o'r gymuned i fanteisio ar gyfle newydd i sicrhau band eang tra-chyflym ar gyfer eu pentref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnydd yn araf ar orsaf Sanclêr yn cyfaddediad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y cynnydd ar orsaf reilffordd arfaethedig Sanclêr yn parhau i fod yn rhwystredig o araf, yn dilyn cwestiwn yn y Senedd gan Cefin Campbell AS Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmoliaeth y Senedd i ymdrechion codi arian tafarn Crymych

Mae ymdrechion cymuned leol i brynu tafarn bentref yng Nghrymych, Sir Benfro, wedi cael eu canmol yn y Senedd gan wleidydd Plaid Cymru lleol, sydd wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i gefnogi busnesau sy'n eiddo i'r gymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryder am ddyfodol prosiectau bandllydan wrth i Broadway alw’r gweinyddwyr

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi mynegi pryderon yn dilyn y cyhoeddiad bod y gweithredwyr rhwydwaith bandllydan amgen, Broadway Partners, wedi galw eu gweinyddwyr. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld ag Ymlaen Llanelli

Cyn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli ar y 3ydd a’r 4ydd o Fawrth, galwodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru, heibio Ymlaen Llanelli i ddysgu mwy am y gwaith y mae’r grŵp yn ei wneud yn Llanelli i ddatblygu canol tref mwy bywiog.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefin yn dysgu am lwyddiant Banc Bwndl Babi

Ymwelodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru â Phlant Dewi yn ddiweddar i ddysgu mwy am eu Banc Bwndel Babi sy’n cefnogi rhieni newydd sy’n wynebu heriau megis caledi ariannol, iechyd meddwl a cham-drin domestig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lansio Grŵp Trawsbleidiol ar gwlân o Gymru

Daeth gwleidyddion o bedair plaid wleidyddol y Senedd at eu gilydd yn ddiweddar i ffurfio Grŵp Trawsbleidiol sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo a thrafod gwlân o Gymru, a’r potensial enfawr sydd gan yr adnodd amryddawn hon. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd