Newyddion

AS yn ymweld ag Ymlaen Llanelli

Cyn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli ar y 3ydd a’r 4ydd o Fawrth, galwodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru, heibio Ymlaen Llanelli i ddysgu mwy am y gwaith y mae’r grŵp yn ei wneud yn Llanelli i ddatblygu canol tref mwy bywiog.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefin yn dysgu am lwyddiant Banc Bwndl Babi

Ymwelodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru â Phlant Dewi yn ddiweddar i ddysgu mwy am eu Banc Bwndel Babi sy’n cefnogi rhieni newydd sy’n wynebu heriau megis caledi ariannol, iechyd meddwl a cham-drin domestig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lansio Grŵp Trawsbleidiol ar gwlân o Gymru

Daeth gwleidyddion o bedair plaid wleidyddol y Senedd at eu gilydd yn ddiweddar i ffurfio Grŵp Trawsbleidiol sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo a thrafod gwlân o Gymru, a’r potensial enfawr sydd gan yr adnodd amryddawn hon. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dros 1,000 yn gwrthwynebu peilonau Dyffryn Tywi

Mae deiseb a lansiwyd ynghynt yr wythnos hon yn gwrthwynebu cynlluniau arfaethedig ar gyfer peilonau ar hyd Dyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin wedi ennill dros 1,000 o lofnodion. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am strategaeth i fynd i’r afael â’r ‘cylch dieflig’ o dlodi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi adnewyddu galwadau ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i ddatblygu strategaeth i fynd i’r afael â thlodi gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid Cymru yn cwrdd â ffermwyr Seland Newydd i drafod pryderon 'Gwyrddgalchu'

(Uchod) Mabon ap Gwynfor AS, Cefin Campbell AS ac aelodau o'r grwp Fifty Shades of Green, Seland Newydd


 

Mae Aelodau Senedd Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor a Cefin Campbell wedi cwrdd â grŵp o ffermwyr defaid a chig eidion o Seland Newydd i drafod pryderon ynglŷn â phlannu coetir ar dir fferm ffrwythlon gan gwmnïau rhyngwladol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar weithredu am lifogydd ger Trimsaran

Bu i Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru gwrdd â thrigolion yn ardal Trimsaran i drafod pryderon ynghylch llifogydd rheolaidd yn yr ardal sy’n achosi gryn bryder i drigolion a busnesau lleol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw am strategaeth i gefnogi sector pysgota “cynaliadwy” a “hyfyw” yng Nghymru

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno strategaeth newydd i gefnogi'r diwydiant pysgota yng Nghymru, meddai Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefin Campbell yn galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adferiad canol trefi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adfywio trefi gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£1.3m o gronfeydd plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr tu allan i Gymru

Mae gwybodaeth a welwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod £1.3 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr y tu allan i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd