Newyddion diweddaraf

Rhwydwaith reilffordd Llinell Calon Cymru ymhlith y gwaethaf ym Mhrydain gyfan

  Mae data diweddar ar gyfer Pasg a Haf 2023 yn dangos bod defnyddwyr trenau gorsafoedd ar hyd rheilffyrdd Calon Cymru rhwng Abertawe a'r Amwythig wedi dioddef rhai o'r perfformiadau rheilffyrdd gwaethaf ledled Prydain gyfan. 
Darllenwch fwy

Dadl ar ddeiseb Sycharth yn y Senedd

  Mae deiseb yn annog Llywodraeth Cymru i brynu Sycharth, cartref hynafiaethol Owain Glyndŵr yn Sir Drefaldwyn wedi cael ei thrafod yn y Senedd heddiw (dydd Mercher 13 Medi). 
Darllenwch fwy

Argyfwng Offthalmoleg Gorllewin Cymru fel 1 o bob 2 glaf sydd mewn perygl o golli golwg na ellir ei wrthdroi

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi codi braw wrth i ffigyrau newydd a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru ddangos argyfwng cynyddol i apwyntiadau Offthalmoleg o fewn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.
Darllenwch fwy

Annog trigolion Llanbrynmair i gofleidio cyfle band eang cyflym iawn

Mae Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Lanbrynmair, Gary Mitchell, wedi galw ar aelodau o'r gymuned i fanteisio ar gyfle newydd i sicrhau band eang tra-chyflym ar gyfer eu pentref.
Darllenwch fwy

Cynnydd yn araf ar orsaf Sanclêr yn cyfaddediad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y cynnydd ar orsaf reilffordd arfaethedig Sanclêr yn parhau i fod yn rhwystredig o araf, yn dilyn cwestiwn yn y Senedd gan Cefin Campbell AS Plaid Cymru.
Darllenwch fwy

Ymgyrchoedd