Newyddion diweddaraf

AS yn ymweld ag Ymlaen Llanelli

Cyn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli ar y 3ydd a’r 4ydd o Fawrth, galwodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru, heibio Ymlaen Llanelli i ddysgu mwy am y gwaith y mae’r grŵp yn ei wneud yn Llanelli i ddatblygu canol tref mwy bywiog.
Darllenwch fwy

Cefin yn dysgu am lwyddiant Banc Bwndl Babi

Ymwelodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru â Phlant Dewi yn ddiweddar i ddysgu mwy am eu Banc Bwndel Babi sy’n cefnogi rhieni newydd sy’n wynebu heriau megis caledi ariannol, iechyd meddwl a cham-drin domestig.
Darllenwch fwy

Lansio Grŵp Trawsbleidiol ar gwlân o Gymru

Daeth gwleidyddion o bedair plaid wleidyddol y Senedd at eu gilydd yn ddiweddar i ffurfio Grŵp Trawsbleidiol sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo a thrafod gwlân o Gymru, a’r potensial enfawr sydd gan yr adnodd amryddawn hon. 
Darllenwch fwy

Dros 1,000 yn gwrthwynebu peilonau Dyffryn Tywi

Mae deiseb a lansiwyd ynghynt yr wythnos hon yn gwrthwynebu cynlluniau arfaethedig ar gyfer peilonau ar hyd Dyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin wedi ennill dros 1,000 o lofnodion. 
Darllenwch fwy

Galw am strategaeth i fynd i’r afael â’r ‘cylch dieflig’ o dlodi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi adnewyddu galwadau ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i ddatblygu strategaeth i fynd i’r afael â thlodi gwledig yng Nghymru.
Darllenwch fwy

Ymgyrchoedd