AS yn ymweld ag Ymlaen Llanelli

Cyn Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli ar y 3ydd a’r 4ydd o Fawrth, galwodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru, heibio Ymlaen Llanelli i ddysgu mwy am y gwaith y mae’r grŵp yn ei wneud yn Llanelli i ddatblygu canol tref mwy bywiog.

Sefydlwyd Ymlaen Llanelli yn 2015, fel rhan o Ardal Gwella Busnes (BID) – a arweinir gan, ac a ariennir gan fusnesau lleol yn y dref. Nod y BID hwn yw gwella Llanelli fel lle i weithio, byw ac ymweld drwy ddarparu rhaglen o wasanaethau a digwyddiadau.

Ers ei sefydlu, mae Llanelli Ymlaen yn cynnal digwyddiadau rhad ac am ddim yn rheolaidd yng nghanol y dref, o wyliau blynyddol enfawr i bartïon stryd cymunedol, sinemâu awyr agored a digwyddiadau i blant. Mae’r digwyddiadau’n denu miloedd o ymwelwyr i’r dref, ac mae ei llwyddiannau diweddar yn cynnwys Gŵyl 80au Llanelli, Gŵyl Vintage Llanelli, a’u digwyddiad mwyaf, Gŵyl Bwyd a Diod Llanelli.

Yn ogystal â chynnal digwyddiadau, mae Ymlaen Llanelli hefyd wedi arwain ar fentrau sy’n gwella mynediad ac yn gwella profiad canol y dref – gan gynnwys diwrnodau parcio am ddim, basgedi blodau crog, a gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys i liniaru rhai problemau yng nghanol y dref.

Wrth wneud sylw yn dilyn ei ymweliad, dywedodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru:

“Croesawais y cyfle i gwrdd ag Ymlaen Llanelli a dysgu mwy am eu prosiectau a’u digwyddiadau gwych sy’n helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr â’r dref a rhoi’r cyfle i fusnesau gryfhau eu sylfaen cwsmeriaid.

Gwyddom fod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i ganol ein trefi – o’r pandemig Covid-19 i’r argyfwng costau byw. Ni ellir diystyru’r gwaith gwych y mae Ymlaen Llanelli wedi bod yn ei wneud yng ngoleuni’r heriau hyn ac mae’n rhoi hwb ariannol pwysig i ganol y dref, yn ogystal â chynnig brwdfrydedd i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd”.

I ddarganfod mwy am Ymlaen Llanelli a'u gwaith yng nghanol y dref, ewch i'w gwefan www.ymlaenllanelli.com.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2023-02-23 13:44:01 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd