Cysylltu â Cefin

Mae’n anrhydedd enfawr cael eich cynrychioli fel Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r rhanbarth yn cynnwys cymunedau Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys, Ceredigion a Dwyfor-Meirionnydd.

Os oes gennych fater yr hoffech i mi ei godi ar eich rhan, mae croeso i chi anfon e-bost ataf gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

  [email protected]


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page 2021-09-28 16:14:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd