Newyddion

Dros 1,000 yn gwrthwynebu peilonau Dyffryn Tywi

Mae deiseb a lansiwyd ynghynt yr wythnos hon yn gwrthwynebu cynlluniau arfaethedig ar gyfer peilonau ar hyd Dyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin wedi ennill dros 1,000 o lofnodion. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am strategaeth i fynd i’r afael â’r ‘cylch dieflig’ o dlodi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi adnewyddu galwadau ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i ddatblygu strategaeth i fynd i’r afael â thlodi gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid Cymru yn cwrdd â ffermwyr Seland Newydd i drafod pryderon 'Gwyrddgalchu'

(Uchod) Mabon ap Gwynfor AS, Cefin Campbell AS ac aelodau o'r grwp Fifty Shades of Green, Seland Newydd


 

Mae Aelodau Senedd Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor a Cefin Campbell wedi cwrdd â grŵp o ffermwyr defaid a chig eidion o Seland Newydd i drafod pryderon ynglŷn â phlannu coetir ar dir fferm ffrwythlon gan gwmnïau rhyngwladol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar weithredu am lifogydd ger Trimsaran

Bu i Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru gwrdd â thrigolion yn ardal Trimsaran i drafod pryderon ynghylch llifogydd rheolaidd yn yr ardal sy’n achosi gryn bryder i drigolion a busnesau lleol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw am strategaeth i gefnogi sector pysgota “cynaliadwy” a “hyfyw” yng Nghymru

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno strategaeth newydd i gefnogi'r diwydiant pysgota yng Nghymru, meddai Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefin Campbell yn galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adferiad canol trefi gwledig

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i flaenoriaethu adfywio trefi gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£1.3m o gronfeydd plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr tu allan i Gymru

Mae gwybodaeth a welwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod £1.3 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr y tu allan i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Martiau yn bwysig er lles iechyd meddwl ffermwyr, yn ôl Plaid Cymru

Mae Cefin Campbell AS, Llefarydd Materion Gwledig Plaid Cymru yn galw am fwy o gefnogaeth i fartiau amaethyddol – a hynny er lles iechyd meddwl ffermwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid yn llongyfarch Jonny Clayton ar ei fuddugoliaeth

Wrth siarad yn y Senedd, llongyfarchodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, y chwaraewr dartiau o Gymru, Jonny Clayton ar ei fuddugoliaeth ddiweddar ym mhencampwriaeth Grand Prix y Byd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefin yn pryderu am wasanaeth ambiwlans Ceredigion

Mae Cefin Campbell, Aelod Senedd rhanbarthol Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw am eglurder brys gan Lywodraeth Cymru yn dilyn pryderon y gallai darpariaeth ambiwlans yng Ngheredigion gael ei thorri. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd