AS Plaid yn llongyfarch Jonny Clayton ar ei fuddugoliaeth

Wrth siarad yn y Senedd, llongyfarchodd Cefin Campbell, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, y chwaraewr dartiau o Gymru, Jonny Clayton ar ei fuddugoliaeth ddiweddar ym mhencampwriaeth Grand Prix y Byd.

Sicrhaodd Jonny Clayton, siaradwr Cymraeg o Pontyberem, Sir Gaerfyrddin, fuddugoliaeth wefreiddiol o 5-1 yn erbyn ei gyd-Gymro, Gerwyn Price yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yng Nghaerlŷr ddydd Sadwrn. Gan ennill ei bencampwriaeth Grand Prix y Byd gyntaf, sicrhaodd Clayton ei drydydd teitl o’r flwyddyn - ar ôl ennill y Masters and Premier League. Fe wnaeth y fuddugoliaeth hefyd sicrhau dyrchafiad i Clayton i 10 uchaf y Byd am y tro cyntaf.

Wrth siarad yn y Senedd yn ystod y Datganiad 90 Ail ddydd Mercher 13eg Hydref 2021, dywedodd Cefin Campbell:

“Mae Jonny, neu'r Ferret, fel mae'n cael ei alw, yn siaradwr Cymraeg ac yn byw ym Mhontyberem, ac mae trigolion y Bont, Cwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin a Chymru gyfan yn ymfalchïo yn fawr yn ei lwyddiant. Ond, yn rhyfeddol, er ei lwyddiant, mae'n parhau i weithio fel plastrwr yn rhan amser i Gyngor Sir Gaerfyrddin, ac rwy'n deall ei fod e'n bwriadu parhau i wneud y gwaith yma am beth amser beth bynnag. Mae'n amlwg ei fod e'n gallu troi ei law at dipyn o bopeth.

Rwy'n siŵr ein bod ni i gyd am ddymuno'n dda i Jonny Clayton, a Gerwyn Price hefyd, wrth gwrs, dros y flwyddyn nesaf wrth i'r tymor dartiau brysuro, a'i longyfarch ef eto ar ei lwyddiant dros y penwythnos.”

Ychwanegodd Liam Bowen, Cynghorydd Sir Plaid Cymru dros Bontyberem:

“Mae pawb ym Mhontyberem yn falch tu hwnt o lwyddiant Jonny ar y penwythnos. Dyma ei gyflawniad diweddaraf mewn blwyddyn llwyddiannus iawn iddo, ac fel cymuned rydym yn gyffrous i weld beth sydd gan y dyfodol iddo, ac yn ddiolchgar iddo am roi Pontyberem ar y map! ”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2021-11-01 19:33:33 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd