£1.3m o gronfeydd plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr tu allan i Gymru

Mae gwybodaeth a welwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod £1.3 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr y tu allan i Gymru.

Cafodd y ffigyrau eu beirniadu gan lefarydd Plaid Cymru dros amaethyddiaeth a materion gwledig, Cefin Campbell AS.

Mae cynllun Creu Coetir glastir wedi bod ar waith ers mis Mehefin 2015, lle bu un ar ddeg o ‘ffenestri’ ariannu.

Mae data a gafwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod £1,306,561 o'r arian a ddyrannwyd wedi mynd i ymgeiswyr gyda chyfeiriadau y tu allan i Gymru ar draws y 9 ffenestr gyntaf. Mae hyn yn cynrychioli 14% o’r holl gronfeydd a ddyrannwyd. Yn ystod y 7fed  ffenestr, roedd hyn mor uchel â 25%. Nid yw data ar gyfer y 2 ffenestr ddiwethaf wedi'i gyhoeddi eto.

Mae Mr Campbell eisoes wedi siarad yn erbyn prynu ffermydd teuluol Cymru gan gwmnïau rhyngwladol sydd nid yn unig yn gweld y tir yn cael ei golli ar gyfer cynhyrchu bwyd, ond cymunedau gwledig a diwylliant dan fygythiad.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, Cefin Campbell AS,

Mae’r ffigurau diweddaraf hyn gan Lywodraeth Cymru yn cadarnhau ein hofnau bod arian cyhoeddus, drwy gynllun Creu Coetir Glastir, yn arllwys dros y ffin o Gymru i bocedi hapfasnachwyr rhyngwladol sy’n ymgymryd â thir ar dir fferm yng Nghymru i wrthbwyso eu hôl troed carbon eu hunain.

“Mae’n ddigon posibl y bydd y ‘greenwashing’ mentrus hwn yn lleddfu cydwybod  cwmnïau rhyngwladol o’u hoblygiadau hinsawdd, ond mae’r math hwn o economi echdynnol yn niweidiol i Gymru – rydym yn colli ffermydd teuluol, y cymunedau o’u cwmpas, a’r dull o gynhyrchu bwyd. Mae coed yn cymryd lle ein pobl, a beth sy’n fwy – mae Llywodraeth Cymru yn ei ariannu!

“Rwyf wedi galw ers tro ar Lywodraeth Cymru i weithredu dull sy’n sicrhau bod y goeden gywir yn cael ei darparu, yn y lle iawn, am y rheswm cywir. Gyda ymhell dros £1 filiwn o bunnoedd o arian cyhoeddus wedi gadael pwrs Cymru ers 2015 i gefnogi’r landlordiaid absennol hyn mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar frys i amddiffyn cymunedau Cymru rhag y duedd gynyddol bryderus hon.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aled Hughes
    published this page in Newyddion 2021-11-01 21:06:48 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd